Ďurovčíkovo tanečné divadlo možno vyrastie v lokalite Jiráskova a Bratská

Lokalitu ulíc Jiráskova a Bratská v Petržalke považuje za najvhodnejšiu na vybudovanie takéhoto kultúrneho objektu mestská časť aj hlavné mesto.

Ilustračný obrázok k článku Ďurovčíkovo tanečné divadlo možno vyrastie v lokalite Jiráskova a Bratská
Zdroj: TASR

Kamenné tanečné divadlo Jána Ďurovčíka by mohlo vyrásť v lokalite ulíc Jiráskova a Bratská, neďaleko požiarnej zbrojnice v bratislavskej Petržalke. Vyplýva to z rozhodnutia miestnych poslancov. Tí súhlasia so zámerom umiestniť takéto divadlo do predmetnej lokality, ktorú za najvhodnejšiu na vybudovanie takéhoto kultúrneho objektu považuje ako mestská časť, tak hlavné mesto.

Okrem divadla vznikne aj park a parkovisko

Miestne zastupiteľstvo v tejto súvislosti zároveň požiada hlavné mesto o zverenie predmetných pozemkov do správy miestnej samosprávy. Podmienkou účelu ich využitia je výhradne výstavba divadla, park a zelené parkovisko.

Poslanci tiež požadujú, aby Ďurovčík odprezentoval zámer projektu spolu s vizualizáciou nielen na mestskom zastupiteľstve, ktoré bude rozhodovať o zverení svojich pozemkov mestskej časti, ale aj petržalským miestnym poslancom. Tí by následne po zverení predmetných pozemkov mali diskutovať o ďalších konkrétnych krokoch v rámci projektu, teda o konkrétnych možnostiach, umiestnení objektu a podobne, v neposlednom rade o presnom znení nájomnej zmluvy.

Miestne zastupiteľstvo v tejto veci požaduje úzku spoluprácu samosprávy a Ďurovčíka. O tom poslancov ubezpečil zástupca starostu Ján Bučan, ktorý zároveň potvrdil pretrvávajúci záujem zo strany Ďurovčíka o vybudovanie divadla v Petržalke.

Hľadanie vhodnej lokality

O modernom komerčnom divadle režiséra, choreografa a tanečníka Jána Ďurovčíka sa začalo hovoriť v lete minulého roka. Ten v tejto súvislosti oslovil vedenie mestskej časti, ktorá ako jednu z vhodných a možných lokalít pre projekt navrhla priestor tzv. pápežskej lúky, pri Kostole Svätej rodiny, neďaleko Chorvátskeho ramena. Poslanci zámer projektu privítali, avšak návrh lokality sa medzi nimi nestretol s jednoznačným pochopením a podporou, a to aj preto, lebo lokalitu považujú za veľmi cennú.

Následne na jeseň 2016 pribudli ďalšie tri možné lokality. Išlo o lokalitu pri Mýtnom domčeku, spomínanú lokalitu ulíc Jiráskova a Bratská a lokalitu ulíc Kutlíkova a Topoľčianska, ktorú využíva cirkus. Keďže ale nie všetky pozemky patria mestskej časti, niektoré sú mestské, samospráva požiadala magistrát o vyjadrenie k jednotlivým návrhom. Ten sa po piatich mesiacoch vyjadril. Zo stanovísk jeho odborných oddelení vyplýva, že najvodnejším územím sa javí lokalita Jiráskova a Bratská, a to ako z časového hľadiska, tak z hľadiska realizovateľnosti.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR

Odporúčame